SEMPOZYUM TAKVİMİ


Özet Gönderim Son Tarihi: 31.08.2021 (31 Ağustos 2021)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 06.09.2021 (6 Eylül 2021)

Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 15.10.2021 (15 Ekim 2021)

Program Kitapçığının İlanı: 31.10.2021 (31 Ekim 2021)

Sempozyum Tarihi: 5-7.11.2021 (5-7 Kasım 2021)